Visie

Een school met een visie…


een school waar elk kind alle aandacht krijgt...

Onze school biedt kwaliteitsvol onderwijs aan, waar zorg op maat van ieder kind wordt gegeven.
Dit betekent dat wij zowel naar een hoger niveau differentiëren als naar een lager niveau. 

Hoger niveau :

-  Kinderen krijgen de kans om op een zelfstandige manier een eigen project uit te werken en dit aan klasgenoten te presenteren.
-  Kinderen krijgen verdiepingsleerstof aangeboden.

Lager niveau

-  Kinderen die het moeilijker hebben met een bepaald onderdeel van de leerstof krijgen de uitleg in kleine groepjes van de leerkracht opnieuw aan de instructietafel.
-  Kinderen krijgen compenserende maatregelingen wanneer dyslexie, … wordt vastgesteld. De leerkrachten hebben hier veel ervaring mee en gaan hier op een uiterst deskundige manier mee om.
-  Kinderen kunnen een eigen leertraject krijgen indien de leerstof te moeilijk is. Hier worden met de ouders dan de nodige documenten samen voor opgesteld.
-  Extra individuele begeleiding van een leerkracht tijdens hoeken- en contractwerk.

 

een school met projecten volgens de interesse van de kinderen...

Iedere vrijdagnamiddag werken de leerlingen van de lagere school klasdoorbrekend voor muzische vorming. In ateliers komen alle domeinen aan bod.
Jaarlijks richten wij minstens 1 schoolproject op. Met de ganse school werken wij dan een bepaald project uit.
Dit project wordt dan steeds afgesloten met een uitgebreide tentoonstelling voor alle ouders.

 

een school met oog voor de toekomst...

ICT is in onze school geïntegreerd in het hele klasgebeuren. In iedere klas wordt dagelijks gewerkt met de computers:

       Kleuters worden via educatieve spellen geleerd hoe ze de PC en zelfs een tablet moeten gebruiken.
In de lagere school wordt reeds vanaf het eerste leerjaar de leerstof ingeoefend met behulp van de computers.
Naar mate de kinderen ouder worden leren ze informatie opzoeken via verschillende zoekmachines op het internet, worden opstelletjes ingegeven in Word en leren ze foto’s invoegen en teksten verwerken.
In de derde graad gaan we dan nog een stapje verder en leren de leerlingen volledige werkstukken zelfstandig maken op de computers.
Ook leren de kinderen de werkstukken presenteren via de pc’s aan hun medeleerlingen. Smart- en activityboard zijn de kinderen dus niet vreemd.

 

  een open school waar ouders inspraak hebben...

Een delegatie van de ouders is verenigd in de schoolraad. De schoolraad is een adviesorgaan dat advies geeft voor belangrijke beslissingen die de directie moet nemen. Deze ouders ondersteunen hierin.
Op onze school heerst een open sfeer waar ouders steeds terecht kunnen bij de leerkrachten en directie voor een informeel gesprek. Ouders kunnen ook steeds terecht bij de leerkrachten voor een oudergesprek op de afgesproken data van de oudercontacten.