Samenwerkingen

Participatie

In onze school wordt veel belang gehecht aan de participatie van allen die bij de school betrokken zijn.
Daarom bestaat er voor iedere geleding een participatieorgaan.
 

Schoolraad

De leden komen uit ons team, van de ouders en uit het SEC-milieu .
De duur van het mandaat is vier jaar. 

Samenstelling

Voorzitter : Sophie Honée
Secretaris : Lode Dewyn

Uit ons team :
Tom Verheyen
Lode Dewyn

Van de ouders :
Bart Brusselmans
Sophie Honée
Evi Evenepoel

Uit het SEC-milieu :
Paulette De Coninck
Luc Quirin

 

De pedagogische raad

Ons voltallig schoolteam.

 

Vriendenkring

De vriendenkring is een vzw met voorzitter, secretaris, penningmeester en leden van de vriendenkring (uit het team).
De werking van de vriendenkring komt volledig ten goede van onze leerlingen.
Zij leveren een bijdrage voor heel wat activiteiten: sinterklaasfeest, paaseieren, verfraaiing speelplaatsen, allerlei lesmateriaal, kunstatelier, drukwerken, bijdrage voor afscheid van het zesde leerjaar, schoolkalender, aankoop allerlei materiaal (muziekinstallatie, computers, leesboekjes, picknickbanken), schoolkrant ….
 

Maar ook..

Het personeel van het begeleidende Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
 Augustijnenstraat 80, 2800 Mechelen


De leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst.